Lilja
Svuren till Liljenkronas ätt
fleur-de-lys-2.gif

Liljas heraldik är en gul lilja mot blå bakgrund.

Överblick
Landsyta
Liljas herresäte är den korrupta staden Granköping.
http://lajv.wikispaces.com/file/view/Wilones%20l%C3%A4n%20wiki.bmp/421207304/Wilones%20l%C3%A4n%20wiki.bmp

Försvar
Goda kontakter och inflytande i fortet Räven, som har skött upprensningarna i Granköping. Med en stor borg i staden så krävs en stor vaktstyrka.

Influenser
Goda kontakter med Liljenkronas ätt och annan adel.

Kriminalitet
Hög kriminalitet i Granköping har gjort att Hertigen dragit in fortet Räven till att rensa upp i staden. Några inblandade i dessa upprensningar har bland annat varit Kapten Rikard Lilja, hertigens kusinson, samt Grevinnan Alice Stierna av Lilja.

Befolkning
Fattigdom och korruption är vardag i Granköping. Många lever på skogsbruk och handel.

Makt
Hertig Lilja är en äregirig tyrann som styr Granköping med järnhand. De senaste åren har han börjat tappa fattningen en aning då han, enligt många andra, står med ena foten i graven. Handel och skog försörjer de flesta runt Granköping.

Rikedomar
Växande då Hertig Albrekt är en man lika förmögen som excentrisk och notorisk samlare. Han samlar på konstverk, smycken, ovanliga saker och djur och inte minst olika artefakter. Ju mer mystik och berättelser som kan knytas till ett föremål, desto bättre. Samlandet är både ett av hans excentriska drag och ett sätt att vinna ära och anseende i samhällets övre skikt. För ett par år sedan kom han på idé att skicka ut en grupp äventyrslystna med uppdrag att utöka sina samlingar. Hertigen står för finansieringen, gruppen kommer hem med ära och rikedom.Hertig Albrekt är dock en pragmatiker. Skulle han se en möjlighet att få annan vinning från sitt utsända kompani skulle han självklart utnyttja det, oavsett om det rör sig om ren diplomati, politisikt ränkspel eller konfiskerande av något han anser tillhöra honom.

Kort sammanfattad ätthistoria

1523
Ätten Lilja tar sig herresäte i Granköping och växer sig stadigt starkt. En ätt kända för att vara brutala, giriga och egocentriska.

1581
Krig och sorg
Under våren belägrar Fânkôg-Rânaz Granköping, men som efter hårt motstånd besegras. Många gör anspråk på vinsten för den striden. De då stolta Granköpingsborna påstår att de var deras förtjänst. Legosoldater från Lepan påstår att striden hade varit förlorad utan dem. Och självklart tog kungen och adelsmännen sin del av hedern. Ätten Lilja förlorar en hel del goda soldater, riddare och ättemedlemmar i detta krig. Den största förlusten är Hertig Karl Lilja.

1582
Granköping styrs nu utav den unge Hertig Erik Lilja som tar över efter sin far när denne stupat i striden mot Fânkôg-Rânaz.Erik är slapphänt, okunnig och girig. Han driver in höga skatter. Medan innevånarna blir allt fattigare så lever Erik gott. Fattigdom och kriminalitet blir hög i stadens kärna.

1583
Freden
Ett fredsavtal sluts med Fânkôg-Rânaz. Ätten Lilja börjar se sig om efter starka ätter att binda sig samman med och nu börjar banden knytas med Ätten Liljenkrona samt Silverräv.

1590
Hertig Erik har nu äntligen träffat en kvinna som kan styra upp kaoset i Granköping en aning. Grevinnan Lea Silverräv och Hertig Erik Lilja binder sig och det tar inte lång tid förrän hon är havande. Elaka rykten går att Grevinnan blev havande innan de två ens bestämt sig för att binda sig.

1591
Upprensning
Erik och Lea får sitt första barn som får namnet Orm. Lea knyter starka kontakter med Fortet Räven, som i sin tur sänder ner soldater på hennes order för att rensa upp i Granköping.

1595
Erik och Lea får sitt andra barn som får namnet Eyrik.

1608
Hertig Erik Lilja dör och sonen Orm tar över styret i Granköping. Orm binder ytterligare kontakter med Fortet Räven under året och placerar strategiskt flera ättemedlemmar där.

1609
Hertig Orm Lilja binder sig med Grevinna Signhild Liljenkrona. Under våren lägger Orm tid på att stärka vägar och stigar för att bredda handel med resten av landet.

1610
Orm och Signhild får sitt första barn, sonen får namnet Albrekt. Tillsammans med sin mor, Grevinnan Lea försöker Orm styra upp kriminaliteten i Granköping.

1610
Völvan och baronessan Ira Liljenkrona gifts in i ätten Lilja. Hon blir snabbt utstött för sina kunskaper av många i ätten och Granköpings innevånare. Men Hertig Orm och Grevinna Signhild välkomnar henne.

1612
Baronessan Ira och Baron Eyrik får en son, Eivind. Samma år får Orm en andra son som får namnet Harald.

1614
En völva föds
Ira och Eyrik får dottern Svala. Svala växer upp och ärver gåvan att bli Völva som sin mor. Hon blir lika mycket respekterad för sina kunskaper av Orm och Signhild. Men folket skyr henne.

1626
Nytt styre
Albrekt tar över styret efter fadern som avlider plötsligt. Det ryktas om att Orm och makan Signhild blivit förgiftade, men inget som kan bekräftas. Stor sorg i Granköping då ett mycket bra styre nu gått förlorat. Stor misstänksamhet riktas dock mot Albrekt. Grevinnan Lea dör i sorg senare under året.Harald blir nu Greve. Völvan Svala jobbar hos Albrekt som girigt ser hennes stora potential, medan Völvan Ira tar ett steg tillbaka pga åldern.

1630
Harald binder sig med Baronessa Theodora Guldarm.

1635-1638
En ny generation föds.
Alice Stierna av Lilja föds.
Theodora föder tvillingarna Signhild och Adrian.
Svala föder en son som får namnet Rikard.
Kaspian Gjuse föds.
Svala föder en dotter som får namnet Ripa.
Wooms Duvnheld föds.

1667
Hertig Liljas Kompani
Albrekt är en notorisk samlare. Han samlar på konstverk, smycken, ovanliga saker och djur och inte minst olika artefakter. Ju mer mystik och berättelser som kan knytas till ett föremål, desto bättre. Samlandet är både ett av hans excentriska drag och ett sätt att vinna ära och anseende i samhällets övre skikt. Han skickar ut en grupp äventyrslystna med uppdrag att utöka sina samlingar. Hertigen står för finansieringen, gruppen kommer hem med ära och rikedom.

1671
Sensommaren ger sig Kompaniet nu bestående av Riddare Adrian och hans syster Friherrinnan Signhild, Grevinnan Alice Stierna av Lilja, Völvan Ripa, Riddare Kaspian Gjuse samt Wooms Duvnheld, mot Pelarbergen efter order från Hertig Albrekt.
Under hösten återvänder Kompaniet till Granköping och Hertigen med ett par nya artefakter samt spännande historier.

1672
Under våren beger sig völvan Ripa Lilja tillbaka till Pelarnejd, strax därefter kommer även resten av Kompaniet.
Denna gång får de med sig artefakten Lumenarck tillbaka till Granköping och överlämnar den till Hertigen.

Ätten Lilja
Ätten Lilja stammar från nordvästra Wilone. Det är en stor och brokig släkt om alla grenar räknas in, i somliga grenar är blodet så utspätt att de snarast räknas som bönder men den stadiga stammen från vilken ätten är bördig räknas till Wilones högadliga ätter. Den främsta representanten är hertig Albrekt Lilja (ej spelad), en man lika förmögen som excentrisk. I sina goda dagar kan hertig Lilja beskrivas som en filantrop, i sina mindre goda dagar en äregirig tyrann. Hertig Lilja är förutom mycket annat en notorisk samlare. Han samlar på konstverk, smycken, ovanliga saker och djur och inte minst olika artefakter. Ju mer mystik och berättelser som kan knytas till ett föremål, desto bättre. Samlandet är både ett av hans excentriska drag och ett sätt att vinna ära och anseende i samhällets övre skikt. För ett par år sedan kom han på idé att skicka ut en grupp äventyrslystna med uppdrag att utöka sina samlingar. Hertigen står för finansieringen, gruppen kommer hem med ära och rikedom. Hertig Albrekt är dock en pragmatiker. Skulle han se en möjlighet att få annan vinning från sitt utsända kompani skulle han självklart utnyttja det, oavsett om det rör sig om ren diplomati, politisikt ränkspel eller konfiskerande av något han anser tillhöra honom.

Viktiga personer inom ätten Lilja
Hertig Albrekt Lilja (ospelad!)
Hertig av Granköping i Wilone. Äregirig tyrann enligt vissa, filantrop enligt andra.

Grevinnan Alice Stierna av Lilja (spelad av Anna-Maria Björklund)
Tidigare aktad och uppskattad rådgivare till Hertigen.
Även känd genom upprensningarna i Granköping.

Riddare Adrian Lilja (spelad av Niklas Björklund)
Adrian är Hertigens brorson. Riddare som vunnit sin titel efter duglighet i fält men som också ägnat mycket tid åt tornerspel och liknande.

Friherrinna Signhild Lilja (spelad av Erika Lindblom)
Brorsdotter till Hertigen och Adrians tvillingsyster.
Änka.

Riddare Kaspian Gjuse (spelad av Niklas Ahlgren)
Kaspian Gjuse, härstammar från en av de meravlägsna grenarna av ätten Lilja.
Dubbad till riddare av Hertig Albrekt Lilja.

Riddare Rikard Lilja (ska spelas av Pontus Ankre)
Kusinson till Hertigen och Ripas äldre bror. Rikard har varit stationerad på fortet Räven den senaste tiden där han gjort sig känd som en brutal och kompetent krigare. Han har deltagit i flera räder mot Granköping och bär blod på sina händer från flera illdåd.

Völvan Ripa Lilja (spelad av Jenny Björklund)
Hertigens kusindotter och yngre syster till Rikard. Uppvuxen nära Hertigen då hennes mor jobbar som Albrekts personliga Völva.
Ripa har levt i moderns skugga länge och kände enorm frihet att bli utvald av Hertigen till hans kompani.

Wooms Duvnheld (spelad av Fredrik Enemark)
Wooms är Riddare Adrians högra hand som har en hel del tungt förflutet.